Optometrysta zadaj pytanie specjaliście

Nasze Optometrystki ukończyły studia na kierunku Optometia na Politechnice Wrocławskiej. Zajmują się badaniami wzroku pod kątem korekcji okularowej oraz dobierają soczewki kontaktowe. Przeprowadzają dokładny wywiad z pacjentem odnośnie przebytych chorób i dolegliwości związanych z widzeniem. Wykonują również przesiewową ocenę stanu przedniego odcinka oka w biomikroskopie, a także uczą pacjentów jak poprawnie zakładać, zdejmować i użytkować soczewki kontaktowe.

Kim jest optometrysta?

Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Zgodnie z międzynarodową definicja przyjętą w 1993r. przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne.

Ta definicja jest ogólną dla optometrii na świecie, a szczegółowy zakres czynności określany jest w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej, np. czynności rehabilitacyjne wg polskiej klasyfikacji mogą być realizowane przez optometrystów na zlecenie lekarza.
W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany w ” Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 222 z 20 grudnia 2002 r., poz.1868). Obowiązuje ona od 01.01.2003roku. Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego.

  • Okulista – zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu,
  • Optometrysta – to specjalista w zakresie doboru korekcji okularowej oraz aplikacji (dopasowania) soczewek kontaktowych.
Jak często należy badać wzrok?

Wada wzroku zmienia się i raz na rok należy sprawdzić czy moce okularów nie są zbyt słabe lub za mocne.

Skąd się biorą wady wzroku?

Wady wzroku są zazwyczaj wrodzone (dalekowzroczność, krótkowzroczność czy astygmatyzm) lub związane z wiekiem (prezbyopia). Krótkowzroczność refrakcyjna wynika ze zbyt silnej mocy rogówki lub soczewki ocznej, stąd należy osłabić moc oczu minusowymi soczewkami. Natomiast dalekowzroczność refrakcyjna cechuje się zbyt słabą mocą optyczną oka i koryguje się ją wstawiając moc dodatnią. Na korekcję krótko- czy dalekwzroczną wpływa także budowa anatomiczna oka, np. wielkość gałki ocznej. Badanie wzroku powinno być tak przeprowadzone, aby nie tylko skorygować wadę wzroku i wyostrzyć obraz, ale aby pacjent czuł się komfortowo w nowych okularach.

Co to jest astygmatyzm?

Astygmatyzm jest dosyć specyficzną wadą wzroku, polegającą na spłaszczeniu rogówki w określonej osi. Oko astygmatyczne potrzebuje zatem większej mocy w tej spłaszczonej części, a korekcja astygmatyzmu polega na wstawieniu soczewek cylindrycznych, do których należy się przyzwyczaić. Adaptacja do takich okularów wymaga kilku dni.

Czy można w jednych okularach widzieć zarówno z daleka jak i z bliska?

Dla osób, które mają inną wadę wzroku do dali i inną do bliży polecane są soczewki progresywne. Pozwolą one uzyskać wysoką ostrość wzroku z daleka i z bliska bez konieczności zmiany okularów.

Co to jest prezbyopia?

PREZBYOPIA dotyka osoby po 40 roku życia, które mogą odczuć dyskomfort podczas widzenia z bliska. Zazwyczaj podczas czytania odsuwają tekst, aby lepiej widzieć. Prezbyopia jest wadą wzroku, polegającą na zmniejszeniu elastyczności soczewki w oku, co prowadzi do zmniejszenia możliwości akomodacji i problemu z widzeniem bliskich przedmiotów. Badanie wzroku wykaże czy jest potrzeba noszenia okularów do bliży.

FAQ Soczewki kontaktowe

Czy soczewki kontaktowe są bezpieczne dla oczu?

Soczewki kontaktowe są zbudowane z bezpiecznych dla oczu materiałów, przepuszczających dużą ilość tlenu. Jeśli pacjent przestrzega zaleceń dotyczących użytkowania i czyszczenia soczewek kontaktowych, to są one bezpieczną formą korekcji. Soczewki kontaktowe są idealnym rozwiązaniem dla osób, które mają wysoką wadę wzroku czy dla sportowców. Dobrze korygują nie tylko dalekowzroczność, krótkowzroczność i astygmatyzm, ale również chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Czy soczewki ochronią oczy przed ciałamy obcymi (np. owady, opiłki, ziarenka piasku)?

Soczewki kontaktowe nie chronią oczu przed ciałami obcymi, gdzyż zakrywają one jedynie rogówkę i jej rąbek. W przypadku przedostania się do oczu piasku należy natychmist zdjąc soczewkę i przepłukać oczy, gdyż niewielkie ciała obce mogą się przedostać pod soczewkę i porysować powierzchnię oka.

Co jaki czas należy badać wzrok jeżeli nosimy soczewki?

Pierwsze badanie kontrolne oczu powinno się odbyć miesiąc po aplikacji nowych soczewek kontaktowych, a następnie należy się zgłaszać na badania co pół roku. Jest to bardzo ważne, gdyż pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Czy można spać w soczewkach?

W soczewkach nie należy spać, gdyż dopływ tlenu do oka jest wtedy mocno ograniczony, co zwiększa ryzyko neowaskularyzacji oczu. Mimo, że istnieją soczewki dopuszczone do trybu ciągłego użytkowania należy pamiętać o tym, że spanie w soczewkach 10 – krotnie zwiększa ryzyko powikłań posoczewkowych. Najwięcej infekcji oczu występuje u osób, które nie zdejmowały na noc soczewek kontaktowych.

Czy należy robić jakieś przerwy podczas noszenia soczewek, jeżeli tak to co jaki czas i na jak długo?

Podczas prawidłowego użytkowania soczewek i zdejmowania ich na noc nie ma konieczności robienia przerw w noszeniu soczewek kontaktowych. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy odczuwa się dyskomfort podczas noszenia soczewek, lub gdy występują nieprawidłowości lub zmiany neowaskularyzacyjne w obrębie rogówki. W takich przypadkach należy zrobić przerwę w noszeniu soczewek na kilka tygodni i kontrolować stan oczu w gabinecie optometrycznym lub okulistycznym.

Jak sprawdzić czy nie zakładamy soczewek na lewą stronę?

Aby sprawdzić stronę soczewki należy położyć ją na opuszce palca i obejrzeć profil jej brzegu. Jeśli ma on kształt miseczki to jest to prawidłowa strona soczewki, natomiast gdy brzeg soczewki jest nieco wygięty na zewnątrz oznacza to, że soczewka jest na lewej nieprawidłowej stronie. Innym sposobem jest umieszczenie soczewki na zgięciu palca i obserwacja brzegu soczewki podczas zginania palca. Soczewka powinna się chować do środka, jeśli jej brzegi są wywinięte za zawnątrz oznacza to nieprawidłową stronę.
Niektóre z soczewek mają znaczniki 1 2 3, które wskazują prawidłową stronę. Soczewkę należy umieścić na opuszku palca, spojrzeć na nią od dolnej strony i obserwować znaczniki. Jeśli widoczne jest odbicie lustrzane znaczników, to soczewka jest na nieprawidłowej stronie.

Przy alergii na pyłki w okresie pylenia można nosić soczewki?

Reakcje alergiczne mogą się nasilić podczas noszenia soczewek kontaktowych.W czasie pylenia, jeśli oczy są zaczerwienione lub wysuszone należy zrezygnować z noszenia soczewek. Poza okresem pylenia istnieje jednak możliowość noszenia soczewek kontaktowych przez alergików, ale pod ścisłą kontrolą w gabinecie optometrycznym lub okulistycznym.

Czy można w soczewkach nurkować, pływać?

Należy unikać kontaktu soczewki z wodą, gdyż nieszkodliwe dla naszej skóry bakterie zawarte w wodzie są bardzo niebezpieczne dla oczu. Dodatkowo w wodzie występuje acanthamoeba, która jeśli się osadzi na soczewce, to może spowodować bardzo trudną w wyleczeniu chorobę pasożytniczą oczu zwaną pełzakowatym zapaleniem rogówki. Pływanie i nurkowanie w soczewkach jest jednak możliwe używając dodatkowo szczelnych okularów do pływania.

Czym czyścić pojemnik na soczewki wielorazowego użytku? Można wodą?

Pojemnik neleży czyścić jedynie płynem do pielęgnacji soczewek. Nie można używać w tym celu wody, gdyż bakterie i mikroelementy zawarte w wodzie łatwo osadzą się na pojemniku i przedostaną wraz z soczewką do oka.

Najpierw robimy makijaż oka czy zakładamy soczewki? Można zrobić kreski na wewnętrznej części oka?

Ze względu na higienę oczu (po umyciu twarzy) najpierw należy założyć soczewki kontaktowe, a następnie można zrobić makijaż. Należy zachować tę kolejność, aby drobne cząstki makijażu nie przedostały się do oka i nie drażniły rogówki. Z tego samego powodu należy unikać kresek na wewnętrznej części oka.

Od jakiego wieku można rozpocząć noszenie soczewek kontaktowych?

Nie ma ograniczeń wiekowych co do pierwszej aplikacji soczewek kontaktowych. Są one aplikowane nawet noworodkom jako opatrunek ochronny po zabiegach okulistycznych. Kilkuletnie dzieci również mogą użytkować soczewki pod warunkiem częstych kontroli w gabinecie okulistycznym.

Czy w pomieszczeniach klimatyzowanych można nosić soczewki?

W pomieszczeniach klimatyzowanych jest możliwość noszenia soczewek kontaktowych, jednak należy pamiętać o tym, że klimatyzacja wysusza i destabilizuje film łzowy, co można odczuć jako pieczenie i łzawienie oczu. W takim przypadku osoby noszące soczewki mogą czuć duży dyskomfort. Jeśli oczy silnie pieką lub są zaczerwienione, a krople nawilżające nie pomagają - należy zdjąć soczewki.

Podczas prowadzenia samochodu lepiej używać soczewek czy okularów?

Ostrość wzroku uzyskana podczas korekcji okularowej oraz korekcji soczewkowej jest porównywalna. Podczas jazdy autem ważne jest jeszcze szerokie pole widzenia, co zapewnia korekcja kontaktologiczna. Jednak podczas wieczornej jazdy autem lepszą opcją są okulary, ze względu na to, że przy zmniejszonej ilości światła żrenice oczu rozszerzają się i promienie wpadają do oczu przechodząc przez część soczewki poza obszarem czynnym i widoczność jest wtedy słabsza.

Czy noszenie soczewek kontaktowych może zwiększać ryzyko zaćmy?

Soczewki kontaktowe nie wpływają na rozwój zaćmy. Mogą nawet jej zapobiec, gdyż chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest jednym z głównych czynników powodujących zaćmę.

Czy soczewki pozwalają kontrolować krótkowzroczność lub zwolnić ten proces?

Korekcja kontaktowa pozwalają kontrolować progresję krótkowzroczności w takim samym stopniu jak korekcja okularowa.

W jakich wadach wzroku zamiast okularów można nosić soczewki kontaktowe?

Soczewki kontaktowe dobrze korygują zarówno krótkowzroczność, dalekowzroczność, jak i astygmatyzm.

Czy podczas noszenia soczewek można używać dowolnych kropli nawilżających oczy?

Nie wszystkie krople można używać wraz z soczekami kontaktowymi. Informacje na ten temat znajdują się w ulotce każdych kropli.

Czy soczewka może się przemieścić na tylną część oka?

Nie jest możliwe, aby soczewka przemieściła się do tylnej części oka, gdyż chroni ją przed tym worek spojówkowy. Jeśli worek ten nie jest uszkodzony, ani przerwany soczewka nie może się przedostać poza część przednią oczu.

FAQ ciśnienia wewnątrzgałkowego

Czym jest ciśnienie wewnątrzgałkowe?

Jest to ciśnienie wywierane przez zawartość gałki ocznej na pobliskie jej tkanki (twardówka, rogówka). Ciecz wodnista, która wypełnia przedni odcinek oka zapewnia odpowiednie napięcie i prawidłowe uwodnienie ośrodków optycznych oka, a samo ciśnienie zależne jest od stosunku ilości produkcji cieczy wodnistej do ilości jej odpływu.

Jakie są normy wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego i co zrobić gdy norma zostanie przekroczona?

JU zdrowych osób prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe waha się w zakresie około 8-21 mmHg. Prawidłowa średnia wartość to około 16-17 mmHg. W przypadku zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego lub różnicy ciśnienia między jednym a drugim okiem (powyżej 3 mmHg) konieczna jest kontrola okulistyczna. Przyczyną podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego może być nadmierne wydzielanie cieczy wodnistej lub zmniejszony jej odpływ.

Jak przebiega pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego?

Ciśnienie wewnątrzgałkowe mierzy się tonometrem. Jest wiele rodzajów tonometrów, różniących się metodami pomiaru. W naszych salonach optycznych używamy tonometru bezdotykowego, który wykonuje pomiar dzięki delikatnemu i szybkiemu podmuchowi powietrza w kierunku rogówki. Wartości ciśnienia mogą różnić się w zależności od pory dnia, dlatego jeśli wyniki budzą wątpliwość należy powtórzyć pomiar o innej porze. Pomiar wykonywany jest kilkukrotnie, aby zminimalizować wpływ czynników takich jak strach i napięcie mięśni oka.

Możliwe powikłania po pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Badanie tonometrem jest pomiarem bardzo bezpiecznym i rzadko powoduje jakiekolwiek powikłania. U niektórych pacjentów w wyniku podmuchu powietrza może pojawić się chwilowe nieostre widzenie lub lekkie zaczerwienienie oka i uczucie ciała obcego. Objawy te, jeśli w ogóle się pojawią, utrzymują się bardzo krótko.

Wskazania do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest rutynowym badaniem okulistycznym, które można przeprowadzać kontrolnie przy każdej wizycie u okulisty lub optometrysty. Wskazaniem do częstszego kontrolowania ciśnienia u osób zdrowych jest genetyczne obciążenie jaskrą (gdy choroba występuje lub występowała u członka rodziny).

Jak objawia się zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe i jak je obniżać?

Zbyt wysokie ciśnienie zazwyczaj przebiega bezobjawowo, ale u niektórych osób mogą pojawić się bóle oczu lub bóle głowy. Przy silnych nadciśnieniach mogą również pojawić się przejściowe zaburzenia widzenia. O metodzie obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego decyduje lekarz okulista, który prowadzi danego pacjenta (często jest to leczenie farmakologiczne).

Z jakimi chorobami oczu wiąże się ciśnienie wewnątrzgałkowe?

Choroba oczu, z którą silnie związane jest ciśnienie wewnątrzgałkowe jest jaskra, która może powodować zawężenie pola widzenia, a nawet ślepotę. Jednakże nie należy kojarzyć jaskry jedynie z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym, ponieważ jest ono jednym z wielu objawów tej choroby. Jaskra jest chorobą, która ma wiele odmian i może przebiegać również przy normalnym ciśnieniu wewnątrzgałkowym.

Zadaj własne pytanie

To pole jest wymagane.

Nieprawidłowy adres e-mail.

To pole jest wymagane.