logo vide-optyk Optometrysta - zadaj pytanie specjaliście


Optyk Optometrysta Agnieszka Gulanowska

Na zadane przez Państwa pytania odpowiada:

Optometrysta - mgr inż. Agnieszka Gulanowska zajmuje się badaniem wzroku oraz doborem właściwych soczewek okularowych i kontaktowych w salonie Vide-Optyk. Przeprowadza wywiad z pacjentem odnośnie przebytych chorób i dolegliwości związanych z widzeniem, uczy również pacjentów prawidłowego użytkowania soczewek kontaktowych.

Jeżeli chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi lub umówić się na badanie, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego.


Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego. Zgodnie z międzynarodową definicja przyjętą w 1993r. przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne.
Ta definicja jest ogólną dla optometrii na świecie, a szczegółowy zakres czynności określany jest w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej, np. czynności rehabilitacyjne wg polskiej klasyfikacji mogą być realizowane przez optometrystów na zlecenie lekarza.
W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany w ” Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 222 z 20 grudnia 2002 r., poz.1868). Obowiązuje ona od 01.01.2003roku. Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego.
  • Okulista – zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu,
  • Optometrysta – to specjalista w zakresie doboru korekcji okularowej oraz aplikacji (dopasowania) soczewek kontaktowych.
Wada wzroku zmienia się i raz na rok należy sprawdzić czy moce okularów nie są zbyt słabe lub za mocne.
Wady wzroku są zazwyczaj wrodzone (dalekowzroczność, krótkowzroczność czy astygmatyzm) lub związane z wiekiem (prezbyopia). Krótkowzroczność refrakcyjna wynika ze zbyt silnej mocy rogówki lub soczewki ocznej, stąd należy osłabić moc oczu minusowymi soczewkami. Natomiast dalekowzroczność refrakcyjna cechuje się zbyt słabą mocą optyczną oka i koryguje się ją wstawiając moc dodatnią. Na korekcję krótko- czy dalekwzroczną wpływa także budowa anatomiczna oka, np. wielkość gałki ocznej. Badanie wzroku powinno być tak przeprowadzone, aby nie tylko skorygować wadę wzroku i wyostrzyć obraz, ale aby pacjent czuł się komfortowo w nowych okularach.
Astygmatyzm jest dosyć specyficzną wadą wzroku, polegającą na spłaszczeniu rogówki w określonej osi. Oko astygmatyczne potrzebuje zatem większej mocy w tej spłaszczonej części, a korekcja astygmatyzmu polega na wstawieniu soczewek cylindrycznych, do których należy się przyzwyczaić. Adaptacja do takich okularów wymaga kilku dni.
Dla osób, które mają inną wadę wzroku do dali i inną do bliży polecane są soczewki progresywne. Pozwolą one uzyskać wysoką ostrość wzroku z daleka i z bliska bez konieczności zmiany okularów.
PREZBYOPIA dotyka osoby po 40 roku życia, które mogą odczuć dyskomfort podczas widzenia z bliska. Zazwyczaj podczas czytania odsuwają tekst, aby lepiej widzieć. Prezbyopia jest wadą wzroku, polegającą na zmniejszeniu elastyczności soczewki w oku, co prowadzi do zmniejszenia możliwości akomodacji i problemu z widzeniem bliskich przedmiotów. Badanie wzroku wykaże czy jest potrzeba noszenia okularów do bliży. Dowiedz się więcej o prezbyiopii .

Pytania i odpowiedzi dotyczące soczewek kontaktowych:

Soczewki kontaktowe są zbudowane z bezpiecznych dla oczu materiałów, przepuszczających dużą ilość tlenu. Jeśli pacjent przestrzega zaleceń dotyczących użytkowania i czyszczenia soczewek kontaktowych, to są one bezpieczną formą korekcji. Soczewki kontaktowe są idealnym rozwiązaniem dla osób, które mają wysoką wadę wzroku czy dla sportowców. Dobrze korygują nie tylko dalekowzroczność, krótkowzroczność i astygmatyzm, ale również chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV.
Soczewki kontaktowe nie chronią oczu przed ciałami obcymi, gdzyż zakrywają one jedynie rogówkę i jej rąbek. W przypadku przedostania się do oczu piasku należy natychmist zdjąc soczewkę i przepłukać oczy, gdyż niewielkie ciała obce mogą się przedostać pod soczewkę i porysować powierzchnię oka.
Pierwsze badanie kontrolne oczu powinno się odbyć miesiąc po aplikacji nowych soczewek kontaktowych, a następnie należy się zgłaszać na badania co pół roku. Jest to bardzo ważne, gdyż pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.
W soczewkach nie należy spać, gdyż dopływ tlenu do oka jest wtedy mocno ograniczony, co zwiększa ryzyko neowaskularyzacji oczu. Mimo, że istnieją soczewki dopuszczone do trybu ciągłego użytkowania należy pamiętać o tym, że spanie w soczewkach 10 – krotnie zwiększa ryzyko powikłań posoczewkowych. Najwięcej infekcji oczu występuje u osób, które nie zdejmowały na noc soczewek kontaktowych.
Podczas prawidłowego użytkowania soczewek i zdejmowania ich na noc nie ma konieczności robienia przerw w noszeniu soczewek kontaktowych. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy odczuwa się dyskomfort podczas noszenia soczewek, lub gdy występują nieprawidłowości lub zmiany neowaskularyzacyjne w obrębie rogówki. W takich przypadkach należy zrobić przerwę w noszeniu soczewek na kilka tygodni i kontrolować stan oczu w gabinecie optometrycznym lub okulistycznym
Aby sprawdzić stronę soczewki należy położyć ją na opuszce palca i obejrzeć profil jej brzegu. Jeśli ma on kształt miseczki to jest to prawidłowa strona soczewki, natomiast gdy brzeg soczewki jest nieco wygięty na zewnątrz oznacza to, że soczewka jest na lewej nieprawidłowej stronie. Innym sposobem jest umieszczenie soczewki na zgięciu palca i obserwacja brzegu soczewki podczas zginania palca. Soczewka powinna się chować do środka, jeśli jej brzegi są wywinięte za zawnątrz oznacza to nieprawidłową stronę.
Niektóre z soczewek mają znaczniki 1 2 3, które wskazują prawidłową stronę. Soczewkę należy umieścić na opuszku palca, spojrzeć na nią od dolnej strony i obserwować znaczniki. Jeśli widoczne jest odbicie lustrzane znaczników, to soczewka jest na nieprawidłowej stronie.
Reakcje alergiczne mogą się nasilić podczas noszenia soczewek kontaktowych.W czasie pylenia, jeśli oczy są zaczerwienione lub wysuszone należy zrezygnować z noszenia soczewek. Poza okresem pylenia istnieje jednak możliowość noszenia soczewek kontaktowych przez alergików, ale pod ścisłą kontrolą w gabinecie optometrycznym lub okulistycznym.
Należy unikać kontaktu soczewki z wodą, gdyż nieszkodliwe dla naszej skóry bakterie zawarte w wodzie są bardzo niebezpieczne dla oczu. Dodatkowo w wodzie występuje acanthamoeba, która jeśli się osadzi na soczewce, to może spowodować bardzo trudną w wyleczeniu chorobę pasożytniczą oczu zwaną pełzakowatym zapaleniem rogówki. Pływanie i nurkowanie w soczewkach jest jednak możliwe używając dodatkowo szczelnych okularów do pływania.
Pojemnik neleży czyścić jedynie płynem do pielęgnacji soczewek. Nie można używać w tym celu wody, gdyż bakterie i mikroelementy zawarte w wodzie łatwo osadzą się na pojemniku i przedostaną wraz z soczewką do oka.
Ze względu na higienę oczu (po umyciu twarzy) najpierw należy założyć soczewki kontaktowe, a następnie można zrobić makijaż. Należy zachować tę kolejność, aby drobne cząstki makijażu nie przedostały się do oka i nie drażniły rogówki. Z tego samego powodu należy unikać kresek na wewnętrznej części oka.
Nie ma ograniczeń wiekowych co do pierwszej aplikacji soczewek kontaktowych. Są one aplikowane nawet noworodkom jako opatrunek ochronny po zabiegach okulistycznych. Kilkuletnie dzieci również mogą użytkować soczewki pod warunkiem częstych kontroli w gabinecie okulistycznym.
W pomieszczeniach klimatyzowanych jest możliwość noszenia soczewek kontaktowych, jednak należy pamiętać o tym, że klimatyzacja wysusza i destabilizuje film łzowy, co można odczuć jako pieczenie i łzawienie oczu. W takim przypadku osoby noszące soczewki mogą czuć duży dyskomfort. Jeśli oczy silnie pieką lub są zaczerwienione, a krople nawilżające nie pomagają - należy zdjąć soczewki.
Ostrość wzroku uzyskana podczas korekcji okularowej oraz korekcji soczewkowej jest porównywalna. Podczas jazdy autem ważne jest jeszcze szerokie pole widzenia, co zapewnia korekcja kontaktologiczna. Jednak podczas wieczornej jazdy autem lepszą opcją są okulary, ze względu na to, że przy zmniejszonej ilości światła żrenice oczu rozszerzają się i promienie wpadają do oczu przechodząc przez część soczewki poza obszarem czynnym i widoczność jest wtedy słabsza.
Soczewki kontaktowe nie wpływają na rozwój zaćmy. Mogą nawet jej zapobiec, gdyż chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest jednym z głównych czynników powodujących zaćmę.
Korekcja kontaktowa pozwalają kontrolować progresję krótkowzroczności w takim samym stopniu jak korekcja okularowa.
Soczewki kontaktowe dobrze korygują zarówno krótkowzroczność, dalekowzroczność, jak i astygmatyzm.
Nie wszystkie krople można używać wraz z soczekami kontaktowymi. Informacje na ten temat znajdują się w ulotce każdych kropli.
Nie jest możliwe, aby soczewka przemieściła się do tylnej części oka, gdyż chroni ją przed tym worek spojówkowy. Jeśli worek ten nie jest uszkodzony, ani przerwany soczewka nie może się przedostać poza część przednią oczu.

X
Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookies.