logo vide-optyk Wady Wzroku


PROBLEMATYCZNE WIDZENIE Z BLISKIEJ ODLEGŁOŚCI. PREZBYOPIA

Prezbyopia wada wzroku

Optometrysta A.Gulanowska

Osoby po 40 roku życia często skarżą się na rozmyty obraz przedmiotów znajdujących się w bliskiej odległości. Główną przyczyną tego rozmycia jest prezbyopia, charakteryzująca się zmniejszoną zdolnością akomodacji oczu. Odpowiedź na pytanie, czym jest prezbyopia, kryje się w anatomii ludzkiego oka. Za ogniskowanie obserwowanego przedmiotu odpowiada głównie rogówka, której moc wynosi około + 43 Dioptrie, oraz soczewka oczna o mocy około +19 Dioptrii (stan spoczynku) [1].

W oku miarowym nieakomodującym obraz dalekiego przedmiotu znajduje się na siatkówce i jest on widoczny jako ostry. Natomiast w przypadku obserwacji bliskiego przedmiotu, oko musi zwiększyć swą moc, aby zogniskować obraz w płaszczyźnie siatkówki. Zachodzi tu więc proces akomodacji - elastyczna soczewka w oku zmienia swój kształt, zwiększając przy tym swą moc nawet do +33 Dioptrii, dzięki czemu możliwe jest zogniskowanie obrazu bliskiego przedmiotu P na siatkówce (rys.1b).

Proces akomodacji oczu jest możliwy dzięki mięśniowi rzęskowemu, do którego przytwierdzone są wiązadełka Zinna, przytrzymujące elastyczną soczewkę oczną (rys.2). W czasie spoczynku oka (braku akomodacji) mięsień rzęskowy jest rozluźniony, wiązadła Zinna są wtedy napięte i utrzymują soczewkę w stanie lekko rozciągniętym. W stanie spoczynku promień krzywizny przedniej powierzchni soczewki r1 wynosi 10,2 mm, promień krzywizny tylnej powierzchni soczewki r2=-6,0mm, a grubość soczewki w osi widzenia wynosi d=3,6 mm [1].

Podczas akomodacji mięsień rzęskowy zostaje napięty, przez co wiązadła Zinna rozluźniają się, soczewka przestaje być napięta, a jej parametry zmieniają się: r1zmniejsza się do 6,0 mm, r2’ =-5,5mm, a grubość soczewki na osi widzenia d’zwiększa się do wartości 4,0 mm [1]. W wyniku tych zmian zwiększa się moc soczewki akomodującej φs’ nawet do +33 Dioptrii, a co za tym idzie, moc oka akomodującego również zostaje zwiększona i obserwowany bliski przedmiot jest widoczny jako ostry.

Prezbyopia tabelaTabela 1. Parametry soczewki ocznej w stanie spoczynku oraz podczas akomodacji [1].

Zdolności akomodacyjne oczu zmieniają się wraz z wiekiem, gdyż soczewka oczna zbudowana jest z warstw. Nowe warstwy są tworzone w okolicach płaszcza soczewki, a te powstałe wcześniej są spychane w stronę jądra soczewki. Gromadzenie się kolejnych warstw stopniowo zmniejsza elastyczność soczewki ocznej, zatem podczas akomodacji w momencie rozluźnienia wiązadeł Zinna zmiany parametrów soczewki ocznej r1’, r2’ i d’ są mniejsze, a więc moc soczewki nie jest dostateczna, by zogniskować obraz bliskiego przedmiotu w płaszczyźnie siatkówki. Na zmniejszającą się amplitudę akomodacji, zobrazowaną na rys.3, ma również wpływ funkcjonalność mięśnia rzęskowego, która w procesie starzenia się również ulega niekorzystnym zmianom.

Miarą stopnia zaawansowania prezbyopii może być więc badanie zmniejszenia amplitudy akomodacji czy też wyznaczenie addycji czyli dodatkowej mocy dodatniej soczewki, korygującej ostrość wzroku do bliży.


Autor artykułu: Optometrysta - mgr inż. Agnieszka Gulanowska


Źródła:

1. Marek Zając „Optyka okularowa” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne: Wrocław 2003 str:56-58

2. Andrzej Styszyński „Korekcja wad wzroku – procedury badania refrakcji” α-medica press 2007 str:80-84

Prezbyopia akomodacja okaRys.1 Schemat ogniskowania blisko położonego przedmiotu P.

Wiązadła Zinna okaRys.2 Schemat zmiany parametrów soczewki podczas akomodacji.

Amplituda akomodacji okaRys.3 Zależność amplitudy akomodacji od wieku [2]


X
Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookies.